50 tėvų frazių, pasakytų naujai

Keisdami žodyną, išmoksime gerinti santykius su vaikais 😀😍.

1. Nešauk! 👉🏻 Kalbėk tyliau

2. Nevalgyk paskubom! 👉🏻 Gerai sukramtyk maistą

3. Vėl netvarka… 👉🏻 Susitvarkyk, prašau

4. Kiek laiko turiu tavęs laukti? 👉🏻 Mums laikas eiti, atsisveikink

5. Kur lendi?! 👉🏻 Atsitrauk / nulipk, prašau

6. Nukrisi! 👉🏻 Būk atsargus!

7. Verksi! 👉🏻 Pagalvok apie pasekmes

8. Paslysi! 👉🏻 Atidžiai žiūrėk po kojom

9. Sušlapsi! 👉🏻 Paimk skėtį / apsiauk guminius batus

10. Nebėk! 👉🏻 Eik ramiai

11. Neskubėk! 👉🏻 Suspėsi

12. Kam aš sakau! 👉🏻 Išgirsk mane, prašau

13. Užbaik! 👉🏻 Laikas baigti, laikas baigėsi

14. Kiek tau kartoti? 👉🏻 Prašau, išpildyk mano prašymą

15. Nebežinau, kaip su tavimi kalbėti! 👉🏻 Raskime abiems tinkantį sprendimą

16. Tu kurčias? 👉🏻 Paklausyk manęs, prašau

17. Tu aklas? 👉🏻 Prašau, atkreipk į tai dėmesį

18. Ar tau ne gėda? 👉🏻 Pagalvok apie savo poelgį

19. Kaip tu kalbi?! 👉🏻 Mūsų šeimoje taip nekalbama

20. Aš juk tau sakiau, kad taip bus! 👉🏻 Pasimokink iš šios situacijos ir daugiau nekartok šių klaidų

21. Tau nepavyks! 👉🏻 Pabandyk, jei nepabandysi, nesužinosi

22. Nežinau! 👉🏻 Pagalvokime kartu

23. Nesuprantu tavęs! 👉🏻 Dar kartą paaiškink, ką turi omenyje

24. Tu neteisus! 👉🏻 Tai tavo nuomonė

25. Pasakiau – ne! 👉🏻 Išsakiau savo nuomonę, ji nesikeis

26. Nes aš taip pasakiau! 👉🏻 Nes tėvai priėmė tokį sprendimą

27. Jokių saldainių! 👉🏻 Saldumynai desertui

28. Kad žinotum, kaip aš pavargau! 👉🏻 Šiuo metu aš nenusiteikusi apie tai diskutuoti, pakalbėkime apie tai po vakarienės

29. Ar žinai, kelinta valanda? 👉🏻 Jau vėlu, laikas miegoti

30. O aš nepavargau? 👉🏻 Suprantu tave, mes visi pavargę

31. Gausi nuo manęs! 👉🏻 Esu labai nuliūdinta ir galiu pasakyti ar padaryti tai, ko vėliau abu gailėsimės

32. Netrukdyk, tu blaškai mane 👉🏻 Užsiimk kol kas savo reikalais. Kai atsilaisvinsiu, užsiimsime kai kuo įdomiu!

33. Ar tu išprotėjai? 👉🏻 Esu nemaloniai nustebintas tavo poelgiu!

34. Tai brangu! 👉🏻 Šiandien pagal planą kiti pirkiniai

35. Išjunk televizorių! 👉🏻 Televizorius perkaito, jam reikia polisio

36. Geriau sėsk prie namų darbų! 👉🏻 Padaryk namų darbus ir tada užsiimk…

37. Kai buvau vaikas, nebuvau toks kaip tu 👉🏻 Gali suklysti, bet svarbiausia – mokytis iš savo klaidų ir jų nekartoti

38. Mano vaikystėje to nebuvo! 👉🏻 O, kad vaikystėje būčiau turėjusi tokį žaislą!

39. Nedėkingas! 👉🏻 Labai stengiamės, kad turėtum viską, kas būtina. Neliūdink mūsų taip.

40. Nustok verkti dėl menkniekių! 👉🏻 Suprantu, tai tau svarbu, pagalvokime, ką galima padaryti

41. Susiimk! 👉🏻 Nusiramink ir mes rasime sprendimą.

42. Žiūrėk, kur eini! 👉🏻 Atidžiai žiūrėk į priekį

43. Kas su tavim draugaus? 👉🏻 Su kuo norėtum susidraugauti?

44. Kodėl tu mane apgaudinėji? 👉🏻 Man labai svarbu, kad pasakytum tiesą, kitaip nebegalėsiu tavimi pasitikėti

45. Yra kuo girtis! 👉🏻 Ar tu tikras, kad gali tuo didžiuotis?

46. Nori susirgti?! 👉🏻 Jei susirgsi, teks sėdėti namuose ir praleisti daug įdomaus

47. Grįš tėtis iš darbo, ir viską jam papasakosiu! 👉🏻 Turėsiu viską pasakyti tėčiui. Greičiausiai, jį nuliūdins tavo poelgis

48. Visų vaikai – kaip vaikai, o tu… 👉🏻 Kas bebūtų, myliu tave, bet kartais tavo elgesys mane labai liūdina!

49. Nejaugi sunku suprasti? 👉🏻 Ko tiksliai nesupranti šiuo klausimu?

50. Kai grįšime namo, atsiimsi… 👉🏻 Dėl tavo elgesio šiandien turėsiu tave apriboti…

Autorius: Tatjana Sacharova (Telegram kanalas „Necukrinė psichologija“)

Šaltinis: 8doktorov.ru

Ilgaamžiškumo taisyklė

👉🏻Ilgas gyvenimas – natūralus žmogaus troškimas. Kas dar be sveikos gyvensenos svarbu, kad gyventumėme ilgai? Penktasis Dievo Įstatymo įsakymas nurodo gerbti tuos, kurie mus pagimdė – mūsų tėvus. Tai įstatymas su ilgo gyvenimo pažadu.

Gerbti tuos, kurie davė tau gyvybę, reikalavimas, manau, visiškai pagrįstas. Kas gali būti vertingiau už gyvybę? Žmogus, kuris nejaučia dėkingumo tiems, kurie davė jam gyvybę ir jais nesirūpina, degraduoja morališkai. Jis iškelia save aukščiau už savo tėvus, o galiausiai – aukščiau už Dievą, Kuris sukūrė visus, palaiko gyvybę ir ragina gerbti tuos, kurių dėka mūsų gyvenimas prasidėjo.

▫️ Jums gali atrodyti, kad tėvai neverti jūsų. Pagalvokite, kas būtų nutikę, jeigu tėvai taip būtų pagalvoję apie jus, kai buvote bejėgis, pažeidžiamas ir jums reikėjo suaugusiųjų pagalbos bei išminties. Pažvelkite į Jėzaus Kristaus pavyzdį. Būdamas Dievo Sūnus, Jis galėjo nepaisyti Savo žemiškųjų tėvų. Bet prieš jam pradedant aktyvią veiklą žemėje, prieš pamokslaujant ir gydant ar renkant mokinius, Jėzus pirmiausia buvo sūnus, tiesiog klusnus sūnus. Biblijoje yra tik kelios eilutės, apibūdinančios Jo vaikystę: „Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus.“ (Luko 2, 51). Būdamas čia, žemėje, Kristus gyveno paprasto darbininko šeimoje, išmoko dailidės amato ir sunkiai dirbo, prisidėdamas prie šeimos išlaikymo.

▫️ Žinoma, reikia pripažinti, kad nepagarba tėvams šiuolaikinėje visuomenėje yra pasekmė to, kad patys tėvai nemoko savo vaikų Dievo įsakymų. To nemokoma nei mokyklose, nei universitetuose. Švietimo institucijos labiau suinteresuotos dėstyti mokslą nei auklėti. Šeima turi būti mokykla, kurioje vaikai ruošiami gyvenimui pagal teisingus principus.

▫️ Tačiau šiais laikais ne visada būna taip, kaip turėtų būti. Tikriausiai pažįstate tėvus, kurie nėra tinkami būti jais. Vieni grubūs, priekabūs, valdingi, kiti – nerūpestingi. O kartais, kai visa aplinka tarsi provokuoja nepagarbą, taip sunku gerbti juos. Tačiau turime atsiminti, kad Dievo moralė nepriklauso nuo aplinkybių. Dievas gyvybės davėjas, ir viskas, ką Jis įsako, turi tvirtą pagrindą. Be šių Dieviškų standartų žmogaus moralė klaidinga ir nieko verta. Tačiau tie, kurie tvirtai apsisprendžia gyvenime vadovautis Dievo principais, sulauks ypatingos Dievo pagalbos. Visada turime atsiminti, kad Dangiškasis Tėvas žino apie visas mūsų problemas ir poreikius. Pranašas Izaijas rašo: „Ar gali moteris užmiršti savo mažylį, būti nešvelni savo įsčių sūnui? Net jeigu ji ir užmirštų, Aš tavęs niekada neužmiršiu.“ (Izaijo 49:15). Jei jums sunku gerbti savo tėvus dėl jų pačių, darykite tai dėl Dievo, Kuris jus myli ir pasirengęs jums padėti.

👉🏻Dievo Žodis įspėja, kad kiekvienas atsakingas už savo veiksmus. Net vaikai neatleidžiami nuo atsakomybės laikytis Dievo įsakymų. Apaštalas Paulius ragina vaikus paklusti savo tėvams: „Jūs, vaikai, klausykite Viešpatyje savo gimdytojų, nes šito reikalauja teisingumas. Gerbk savo tėvą ir motiną – tai pirmasis įsakymas su pažadu: Kad tau gerai sektųsi ir ilgai gyventumei žemėje.“ (Efeziečiams 6:1–3). Tas, kuris tikrai myli Dievą ir laikosi Jo įsakymų, bus apdovanotas ilgais gyvenimo metais 🧡.

Linkiu jums geros sveikatos, ilgaamžiškumo, santarvės su Dievu ir su artimaisiais. Būkite išties laimingi!

Paruošta pagal: 8doktorov.ru

Ko išmokome per 22 santuokos metus

Sutuoktiniai Aleksandras ir Tatjana, praktikuojantys krikščioniai šeimos psichologai, dažnai veda seminarus apie šeimos santykius. Savo „Telegram“ kanale ir socialinių tinklų puslapiuose jie dalijasi laimingos santuokos paslaptimis👇🏻.

▪️ Meilė įmanoma!

▪️ Pagrindiniai mūsų santykių „klijai“ – Dievo meilė!

▪️ Tėvų patirties permąstymas ir savo šeimos įvaizdžio suformavimas – laimingų santykių pradžia.

▪️ Džiaugtis taip pat svarbu, kaip ir palaikyti santykius.

▪️ Svarbu skirti dėmesį vienas kitam, reguliariai leisti laiką kartu.

▪️ Dėkoti vienas kitam.

▪️ Pastebėti sėkmes, pasiekimus, indėlį į šeimos gerovę.

▪️ Nieko nepriimkite kaip savaime suprantamą dalyką.

▪️ Jokių tabu temų, viską aptarkite.

▪️ Emocijos permainingos, o pasirinkimas mylėti išlieka.

▪️ Prašyti atleidimo, prašyti pagalbos – normalu.

▪️ Nežaiskite žaidimo „susiprask pats“.

▪️ Jei gerbiame mylimo žmogaus asmenines ribas, parodome, kad jis mums brangus.

▪️ Gerbti save – tai išlaikyti santykius be kopriklausomybės (“gelbėtojo” vaidmens).

▪️ Susitarti, o nespausti.

▪️ Darydami ką nors malonaus ne tik ypatingomis progomis – stipriname santykius.

▪️ Konfliktą reikia spręsti, o ne pulti vienas kitą.

▪️ Kartais sunku suprasti kitą žmogų, bet tai nėra neįmanoma.

▪️ Kalbėtis ir klausytis, o neišsigalvoti.

▪️ Išmokus išsakyti pretenzijas, naudojant „aš – žinutes“ (aš jaučiuosi blogai, kai…), išsprendėme daug problemų.

▪️ Atsiverti gali būti baisu ir skausminga, tačiau tai yra raktas į tikrą intymumą.

▪️ Pagalba vienas kitam tobulėti ir atrasti vidinį potencialą, suvienija.

▪️ Tobulėti reikia lygiagrečiai ir kaip asmenybei, ir kaip profesionalui.

▪️ Seksualinė harmonija – tai pasakyti, kas tau patinka, kas ne, kas tave džiugina, ir kas verčia jaustis blogai. Ir elgtis atitinkamai.

▪️ Esame toje pačioje valtyje, ir abu dedame pastangas. Vienos pusės indėlio neužtenka.

▪️ Visada padėkite, ypač sunkiais gyvenimo momentais.

▪️ Laiko visada neužtenka, bet jei šeima – prioritetas, jo tikrai rasite.

▪️ Vaikai gali būti „normalūs“, tačiau tam reikia laiko ir tam tikrų tėvų pastangų.

▪️ Reikia investuoti į vaikus, ir svarbiausia – meile, o ne pinigais.

▪️ Vaikai mokosi stebėdami savo tėvus, o ne klausydami, ką jie sako.

▪️ Vaikams reikia saugios aplinkos, kad kalbėtųsi atvirai.

▪️ Atsiradus poreikiui, į santykius reikia įsileisti tik specialistus, o ne „draugus“, „drauges“ ir tėvus.

Šaltinis: 8doktorov.ru

Permąstykime savo požiūrį ir bendravimo įpročius, stiprinkime tarpusavio santykius. Dievo meilės ir ramybės Jūsų šeimai 🧡.

Apvyniojimai vietoj hormonų ir antibiotikų

Vidurinei dukrytei buvo dveji metai, kai susirgo. Porą dienų karščiavo, ėmė stipriai kosėti. Gydytojai diagnozavo bronchitą ir išrašė antibiotikų. 

Po kurio laiko prasidėjo obstrukcija ir vėl pakilo temperatūra. Karščiuojant, jos kvėpavimas buvo toks sunkus, kad man atrodė, ji dūsta. Gydytojai paskyrė hormonus. Kvėpavome per nebulaizerį, bet būklė išliko sunki. 

Labai jaudinausi, paskambinau draugei, kurios vyras gydytojas. Paprašiau, kad padėtų mums patekti į ligoninę – bijojau likti namuose su dukra. Draugė patarė neskubėti į ligoninę, o padaryti viso kūno apvyniojimą į lininę paklodę. 

Tą patį vakarą pirmą kartą apvyniojau dukrą. Maždaug po 40 minučių, dar tebesant apvyniotai šlapiu audiniu ir šilta antklode, mano nustebimui ir džiaugsmui, ji pradėjo daug lengviau kvėpuoti. Kitą dieną apvyniojimo procedūrą dariau du kartus: ryte ir vakare. Tą dieną jos kvėpavimas tapo lygus. Po to nustojau jai duoti hormonus ir antibiotikus. Po aštuonių apvyniojimų vaikas buvo sveikas! 

Lininių paklodžių neturėjau, todėl naudojau paprastas – medvilnines. Dėkoju Dievui už pamokas, kurias išmokau šioje situacijoje. Pirma, tikrasis gydytojas – Dievas; antra, šis metodas toks efektyvus, kad padeda net ir be lininio audinio. O svarbiausia – Dievas pasiruošęs duoti mums pagal mūsų tikėjimą! 

Po šio įvykio vaikų nebegydau antibiotikais. Kiekvienas dabar turi savo lininį chalatą ir paklodes šiai procedūrai, o mes esame dėkingi Dievui, kad Jis mumis rūpinasi, suteikdamas tokį paprastą gydymo būdą. 

Kaip daryti šią hidroterapijos procedūrą skaitykite straipsnyje: “Šlapios paklodės paketas”.

💦”Tiek sveikiems, tiek ligoniams grynas vanduo yra viena iš geriausių Dangaus palaimų. Teisingas jo naudojimas skatina sveikatą.” (E. Vait „Gydymo tarnystė”) Būkite sveiki 🧡💛

Šaltinis: 8doktorov.ru

VALGYMO SUTRIKIMAI: kaip atpažinti ir pašalinti

Apie valgymo sutrikimų priežastis pasakoja psichoterapeutas, narkologas ir psichiatras, privačios klinikos vadovas Jurijus Bondarenko, turintis didelę patirtį, kaip padėti žmonėms, kenčiantiems nuo įvairių priklausomybės formų.

🔎 Kaip atskirti mėgstantį skaniai pavalgyti žmogų nuo žmogaus, kuris priklausomas nuo maisto?

Bet kokia psichinė priklausomybė pasireiškia psichiniu diskomfortu, kai nėra priklausomybės objekto.

Tai normalu, kai valgai ir jautiesi gerai. Bet jeigu tai vienintelis dalykas, kuris suteikia tau maksimalų malonumą, ir patirdamas stresą, neigiamas emocijas “užvalgai“, – tai jau psichinės priklausomybės požymis. Tačiau tai tik ledkalnio viršūnė, nes yra ir fizinė priklausomybė, kuri išsivysto laikui bėgant. Tada, kaip fizinės priklausomybės dalis, atsiranda abstinencijos požymiai. Tuo pačiu didėja suvalgomo maisto kiekis, o vėliau vis didėjantis, nevaldomas valgymas visko, kas yra šaldytuve. Ir jau nebesvarbu, koks maistas, svarbiausia – užpildyti skrandį. Ir čia atsiranda įkyrios mintys, trauka, potraukis. Žinai, kad tai negerai, bet negali sustoti. Kai atsiranda fizinė priklausomybė, mintys tampa nevaldomos, ir esi pasirengęs padaryti viską, kad valgytum.

🔎 Jei žmogus nuolat sveriasi; arba persivalgė, o paskui stengiasi valgyti, mažiau; arba pernelyg uoliai sportuoja, – ar tai gali būti anoreksijos požymis? Kaip atskirti merginą, kuri tik rūpinasi figūra, nuo merginos, kuri turi dėl to problemų?

Principas paprastas: merginos dažniausiai susikoncentravusios į kurią nors kūno dalį. Paprastai jos rūpinasi dėl skruostų, nosies, pilvo ar kelių kūno dalių proporcijos, nors akivaizdu, jog viskas pas jas gerai. Paprastai tai atsitinka paauglystėje. Paauglys sparčiai auga ir ne visada pasirengęs priimti savo kūno augimą. Jis priprato suvokti save kaip vaiką. Paauglystėje dažniausiai dar niekas neina į sporto salę, ir jei problema užsitęsia, tai matosi: kūno svoris pradeda sparčiai mažėti.

Anoreksijos priežastis – nepasitenkinimas savo kūnu. Svarbu suprasti, kodėl taip nutinka. Pagrindinė priežastis – neteisingi santykiai šeimoje, uždara šeimos sistema. Pavyzdžiui, tėvams viskas turi būti tobula. Jie yra perfekcionistai arba karjeristai, bet mylintys, rūpestingi. Vaikas turi stogą virš galvos, smurto šeimoje nėra, tačiau nuoširdžių, draugiškų santykių taip pat nėra. Tėvai nėra artimi draugai, su kuriais vaikas gali pasidalinti, su kuriais jaučiasi gerai ir patogiai. Vaikas gali jaustis vienišas, o vienatvė pasireiškia įvairiai. Tai gali būti baimė, nerimas, diskomfortas santykiuose.

Kitas iššūkis – kaltės jausmas. Vaikas, kuris persivalgo arba valgo per mažai, gyvena su nuolatiniu kaltės jausmu. Žmogui, turinčiam priklausomybę nuo maisto, maistas – pagrindinis malonumas, tačiau sergantis anoreksija, valgydamas visiškai nejaučia malonumo.

🔎 Kaip tokiems žmonėms padėti?

Tyrimai parodė, kad vienas iš galingiausių veiksnių, užkertančių kelią paauglių nelaimingumui, – valgymas kartu kelis kartus per savaitę. Net jei tėtis ar mama yra komandiruotėje, jie gali tai daryti naudodami vaizdo skambutį. Svarbu kartu valgyti, kartu aptarti kai kuriuos dalykus. Anoreksija sergantys pacientai kartu nevalgo, nes jiems atsiranda kaltės jausmas. Jie stengiasi valgyti atskirai, vengia bendravimo. O valgymas kartu – vienas geriausių prevencinių faktorių, nes gauname malonumo tiek iš valgio, tiek iš bendravimo.

Kai kas gali pagalvoti, kad negalės sėsti prie vieno stalo su šiais žmonėmis. Tai rodo, kad yra nuoskaudos ir neatleidimas.

🔎 Ką daryti, jei situacija yra kritinė?

Nereikėtų laukti, kol svoris labai nukris, nes vaikas gali mirti, dažniausiai sustojus širdžiai. Ypač jei paauglys sukelia vėmimą ar vartoja vidurius laisvinančius vaistus, nes netenkama natrio, kalio, sutrinka elektrolitų pusiausvyra. Labai svarbu atstatyti mitybos režimą. Tam reikia geros specializuotos klinikos, išmanančios, kaip tokiose situacijose dirbti, pagalbos. Tai ne visada bus savanoriškas sprendimas.

Pagrindinė psichoterapeuto užduotis – padėti suvokti gyvenimo prasmę, nes žmogus pamiršo, dėl ko gyvena, o gal ir nežinojo. Svarbu rasti gyvenimo prasmę, apsispręsti dėl tikslų, laimės. Žmonės retai susimąsto apie šią triadą.

Reikia iš naujo įvertinti savo gyvenimą. Greičiausiai pamatysi, kad jame daug tuštybės ar blizgučių, arba gali rasti pseudolaimę ar klaidingą prasmę. Pavyzdžiui, daugeliui gyvenimo prasmė – šeima: vyras, žmona, vaikai, kartais darbas. Visa tai gali būti tik dalis prasmės, nes gyvenimo prasmė – yra tai, kas niekada negali išnykti, kitaip visada bus rizika jos netekti. Rizika, kad pulsi į depresiją, pateksi į psichologinę katastrofą. Visa tai laikini dalykai. Ir, žinoma, ne kūnas – gyvenimo prasmė. Kūnas gali būti tavo tikslų dalis. Viena geriausių psichoterapijos praktikų – tai kognityvinė elgesio terapija.

Svarbu parodyti vaikui, kas jo gyvenime svarbu. Svarbiausia – ne jo figūra, o širdis, siela, santykiai.

🧡 “Iš tiesų Dievo karalystė nėra valgis ar gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas Šventojoje Dvasioje. Kas šitaip Kristui tarnauja, tas mielas Dievui ir priimtinas žmonėms. Tad laikykimės to, kas pasitarnauja santaikai ir tarpusavio ugdymui.” (Romiečiams 14:17-19)

🧡 „Iš tolo man pasirodė VIEŠPATS: „Amžina meile aš pamilau tave, todėl nesiliauju tau reikštis ištikimąja meile.” (Jeremijo 31:3)

Gydytoją kalbino – Jelena Niželskaja

Visą pokalbį rusų k. galite žiūrėti ČIA.

Šaltinis: 8doktorov.ru

RSS
Follow by Email
YouTube
INSTAGRAM