Žmogų susargdina slogios mintys…

„Tarp dvasios ir fizinio kūno egzistuoja glaudus ryšys… Dvasios ramybė yra būtina gydymo procesui… Aš tikiu, kad mano tikėjimas suartina mane su Jėzumi, kuris rodė ligoniams tiek daug meilės ir užuojautos. Aš įsitikinęs, kad Dievas žino mano išgyvenimus tuomet, kai mane pagydo vaistai ir tuomet, kai lieku neišgydytas nuo ligos… Aš tikiu, kad, nuoširdžiai priėmus Evangeliją, ji gali pasitarnauti gydant ligas…

Nė vienas iš mūsų trokštamų dalykų – nei garbė, nei turtas, nei šlovė ar prestižas – negali išgydyti sugniuždytos širdies, nepajėgia suteikti sielai ramybės ar išgydyti ligų. Tačiau asmeniškai suvokta ir patirta Dievo meilė gali gydančiu prisilietimu pasiekti kiekvieną kūno vietą.

Žinodami, kad esame Dievo priimti, kad mums atleista ir kad esame mylimi, galime išsivaduoti iš kaltės ir širdgėlos jausmų, atsikratyti nerimo ir baimės, kurie griauna mūsų gyvenimą ir sukelia ligas. Aš tikiu, kad šios naštos gali būti nuimtos, kai ateiname pas Jėzų ir susipažįstame su Juo asmeniškai.

Labai dažnai ligos atsiranda dėl netinkamo gyvenimo būdo. Žmonės yra įsipainioję į įpročių pinkles, ir tie netinkami įpročiai gali sužlugdyti jų sveikatą. Galbūt mes patys buvome jų vergai, o gal vis dar su jais kovojame ir dabar… Geroji naujiena apie Jėzų yra ta, kad Jis gali suteikti jums jėgų nugalėti. Jis gali būti tas tiltas, kuriuo į jūsų gyvenimą ateis permainos.”

Alanas Hodžis

Šaltinis: Romualdos Adomaitytės-Chabarinos knyga „Nesipykit, keliaujantys paukščiai“

Laimė glūdi mumyse, o ne…

PRIKRITO...

„Viešpatie, Tu buvai mūsų užuovėja... Mokyk mus skaičiuoti savo dienas, kad įgytume išmintingą širdį." (Biblija, Psalmė 90, 1.12)

Prikrito į širdį gražiausių pavasarių kregždžių čirškimo

ir žydinčios meilės medaus.

Prikrito ir metų šviesos, ir... kartėlio likimo,

ir auksinio rudens palaimingo lietaus.


Prikrito į širdį gerumo čiobrelių ir mėtų

ir artimųjų brangios šilumos.

Eini (gal skrendi tarsi šilko sparnais siuvinėtais?) –

laiminga nuo tos Dangaus dovanos...


Prikrito... ir prilašnojo...

Širdis kupina už tą turtą Dievui dėkoja...


(2006 sausis)

Romualda Adomaitytė-Chabarina

Šaltinis: Romualdos Adomaitytės-Chabarinos knyga „Nesipykit, keliaujantys paukščiai“

Linkiu laimės ir dėkingumo kupinos dienos 🥰.

Pasaulinė sveikatos diena

Ar žinojote, kad

▫️ 20% sveikatą lemia genai,

▫️ 20% – aplinka,

▫️ 10% – medicinos/sveikatos apsaugos kokybė?

▫️ O net 50% sveikatos priklauso nuo mūsų gyvenimo būdo!

Protingai organizuodami savo gyvenimą, mes galėtume išvengti daugybės rūpesčių ir gyventi ilgiau. Juk ne veltui sakoma, jog žmogų sendina ne metai, o neatsakingas požiūris į savo sveikatą.

Pasaulinė sveikatos organizacija pateikia tokį sveikatos apibrėžimą👇🏻.

✔ SVEIKATA – visapusė fizinė, dvasinė, socialinė, protinė, emocinė gerovė, o ne tik ligų ar negalavimų nebuvimas. Sveikata suprantama kaip visuma, susidedanti iš viena nuo kitos priklausančių sričių ir, jei kas nors atsitinka vienai sričiai neišvengiamai paveikiama ir kita.

Apsispręskime kasdien rūpintis savo sveikata, juk ne be reikalo sakoma, kad sveikata – brangiausias turtas. Noriu palinkėti kasdien priimti teisingus sprendimus – savo sveikatos labui 🧡.

Elgesys kivirčo metu…

NEKURKIME LAUŽŲ

Nekurkime laužų šeimos miške!
Jau kibirkštį mokėkime protingai užgesinti.
Ramia kalbėsena, ne žeidžiančia strėle aštria
problemą spręsti pamėginkim.

Neminkim ant širdies kitam, jei mums užmynė, –
kerštavimas nerodo išminties.
Neįsiklausymo yda - bloga kaimynė,
o greitai susitaikius ir laimė greitai grįš išties.

Nes rūstaujant yra pavojus nusidėti.
Tegul ištirps rūstybė saulei dar nenusileidus.
Mokėkime krikščioniškai atleisti ir mylėti,
ir šypsenos tepuošia mūsų veidus.

(2006 07 08)

Romualda Adomaitytė-Chabarina

Šaltinis: Romualdos Adomaitytės-Chabarinos knyga „Nesipykit, keliaujantys paukščiai“

💞 „Būkite vieni kitiems pakantūs ir atleiskite vieni kitiems, jei vienas prieš kitą turite skundą. Kaip Viešpats jums atleido, taip ir jūs atleiskite.“ ‭‭(Kolosiečiams‬ ‭3‬, 13‬)

Linkiu jums gražios, taikios dienos 🥰.

RSS
Follow by Email
YouTube
INSTAGRAM