Gera nuotaika ir kantrybė

Kuo dažniau mums kiekvienam –

ir didžiam, ir mažutėliui,

mokytam ir paprastam –

ten, prie Kristaus prakartėlės,

reiktų būti pririštam,

kaip tam jaučiui parymoti,

nuolankumo pasimokyt.


(2004 11 04)

Romualda Adomaitytė-Chabarina

Šaltinis: Romualdos Adomaitytės-Chabarinos knyga „Nesipykit, keliaujantys paukščiai“

Ar jaučiamės laimingi…

Manyje visada būki auštantis rytas,

kad nebaimintų sutemos netikėtos lemties,

kad manasis tikėjimas nesijaustų tremtin išvarytas,

o galėtų ilsėtis lyg paukštis ant Tavo peties.


Manyje visada būk rasa palaiminga,

kad aplenktų sausra mano sielos laukus

(su Tavim man vienovė tokia reikalinga!),

kad iškelčiau šakas tartum kedras – vešlus, išlakus.


Manyje, mano Dieve, visada būki auštantis rytas!


(2007 06 18)

Romualda Adomaitytė-Chabarina

Šaltinis: Romualdos Adomaitytės-Chabarinos knyga „Nesipykit, keliaujantys paukščiai“

Džiaukimės tuo…

Nori išravėti rūpesčių ir nerimo vagelę?

Teks tau atsiklaupt ant kelių...


(2004)


Suteik malonę, Dieve, mums didžiausią –

neleisk kentėti iš pavydo...

O ne! – suteik daugiau – išmokyk džiaugtis

mus artimo sėkme, o Dieve didis!


(2003 sausis)

Romualda Adomaitytė-Chabarina

Šaltinis: Romualdos Adomaitytės-Chabarinos knyga „Nesipykit, keliaujantys paukščiai“

Kaip greit praskrieja dienos…

KAIP GREIT PRASKRIEJA DIENOS


Kaip greit praskrieja Žemėj mūsų dienos,

lyg rūkas tirpsta ryto spinduliuos...

Siūbavo varpos – žvelk – jau tik rugienos,

aušros aidai jau tyla vakaruos...


Kaip greit praskrieja Žemėj mūsų dienos,

ir atsigręžęs atgalios matai –

čia viskas laikina, trapu be Dievo,

sugriūva ir tvirčiausi pamatai...


Ir tik Jame – paguoda ir stiprybė,

Jo gerumu palaiminti takai.

Jis dovanoja nuostabią ramybę,

nors trapią gėlę rankose laikai...


(2004 10 22)

Romualda Adomaitytė-Chabarina

„Mes vis dėlto susidursime su baime, netikrumu ir sunkumais, kurie yra neišvengiami šiame pasaulyje, nepriklausomai nuo to, ar mes tikime krikščionybės Dievą, ar ne. Skirtumas yra tik toks, kad tikėjimas leidžia mums žinoti, jog mes neturime visko išgyventi vieni. Nepaisant to, kas atsitinka, tarnaujame Dievui, kuris yra galingesnis nei visos pragaro jėgos. Tikėjimas leidžia lengviau įveikti visa tai, kas nutinka gyvenime.“ (Alanas Hodžis)

Šaltinis: Romualdos Adomaitytės-Chabarinos knyga „Nesipykit, keliaujantys paukščiai“

Meilė auga ant…

JAUSMUS APSAUGOTI REIKĖTŲ


Kaip nieką kitą kito širdyje jausmus apsaugoti reikėtų,

kad nesuglamžytum – labiausiai jie sužeidžiami...

Kaip juos ištiesinti, išlyginti galėtum,

jei tavo tonai, pustoniai ir šiurkštūs, ir žemi,

jei taip lengvai gali užminti sielos žiedą,

kuris, žinau, kai gerbiamas ir mylimas, užgieda?..

Kaip nieką kitą kito širdyje jausmus apsaugoti reikėtų...


(2007 07 29)

Romualda Adomaitytė-Chabarina

„Tikroji mūsų tarpusavio santykių problema yra ne emociniai ar dvasiniai skirtumai, o tai, kaip yra sprendžiami tie skirtumai!“ (Deividas Vanagas)

Šaltinis: Romualdos Adomaitytės-Chabarinos knyga „Nesipykit, keliaujantys paukščiai“

RSS
Follow by Email
YouTube
INSTAGRAM