Veiksmingiausias būdas – blogam įpročiui ar priklausomybei įveikti

Jei sugebėtumėte atsisakyti kažkokio įpročio (rūkymo, persivalgymo, saldumynų, nejudrumo), gyventi būtų lengviau, jaustumėtės geriau ir būtumėte sveikesni. Ar mąstėte apie tai? Jei taip, skaitykite toliau👇🏻.

▫ Pasidalinsiu mintimis, kurios mane padrąsino imtis permainų, kad nustočiau sau nuolaidžiauti, po ko vėl ir vėl griaužiuosi.

Greičiausiai pastebėjote, kad gyventi sveikai dažniausiai trukdo mūsų norai, įvairūs troškimai. Taip sunku su jais kovoti, neretai jie tiesiog mus užvaldo. Išmintingasis Saliamonas pasakė: „… nes kaip jis galvoja savo širdyje, toks jis ir yra.” (Patarlių 23:7)

▫ Įdomu: kaip mes mąstome – tokie ir esame. Patyrinėkime tai.

Kaip veikia mąstymas? Yra 3 pagrindiniai principai.

Greičiausiai girdėjote tokį išsireiškimą:

– Pasėsi mintį, nupjausi poelgį.

– Pasėsi poelgį, nupjausi įprotį.

– Pasėsi įprotį, nupjausi charakterį.

– Charakteris nulems tavo amžiną likimą.

Patyrinėkime išsamiau minties ir poelgio ryšį. Pasirodo, kad tarp minties ir poelgio yra dar vienas elementas – troškimas (noras).

▫ Seka tokia: mintis ➡️ noras ➡️ poelgis.

Pagal šią schemą veikia mūsų smegenys. Ją ypač svarbu suprasti, jei norime atsisakyti priklausomybės, ar blogo įpročio. Jei mums atrodo, kad nuolat kažko labai norime, iš tikro taip nėra. Mūsų smegenys dirba bangų aktyvumo principu, todėl noras visada atslūgsta, būna pertraukos.

Pirmiausia ateina mintis. Jei esame įpratę prie kokio nors veiksmo (dažnai jį darome), tada mintis apie šį veiksmą labai glaudžiai susijusi su troškimu. Laikas tarp minties ir troškimo – minimalus, tik pagalvojai ir iš karto užsimanei. Tačiau, jei tą veiksmą atliekame rečiau, vis dažniau pasakome sau “STOP”, aš juk nusprendžiau neberūkyti, ar nebeužkandžiauti, ar ryte eiti pajudėti, tada laiko tarpas tarp minties ir troškimo pailgėja. Jei sustabdome norą, tai nebėra ir veiksmo (nebesiekiame cigaretės, taurelės, nebegulime ryte ilgai lovoje ir t.t). Mes sustabdome savo blogą įprotį!

Pažvelkime į nuostabią mintį, kurią parašė apaštalas Paulius:

“Mūsų kovos ginklai ne kūniški, bet turi Dievo galybę griauti tvirtoves. Jais nugalime gudravimus ir bet kokią puikybę, kuri sukyla prieš Dievo pažinimą. Jais paimame nelaisvėn kiekvieną mintį, kad paklustų Kristui…” (2 Korintiečiams 10:4,5)

Atkreipkime dėmesį:

– nugalime gudravimus ir

– paimame nelaisvėn kiekvieną mintį.

Tai pagrindinė mintis, kuri turi vadovauti kiekvienam, kuris gerbia Dievą ir nori, kad jo Kūnas – Šventosios Dvasios šventykla – visada būtų tvarkoje.

▫ Paimti nelaisvėn kiekvieną mintį – reiškia sustabdyti mintis: STOP, aš apie tai nebegalvosiu.

Jei norime, kad smegenys veiktų puikiai ir galėtumėme jas valdyti, svarbu:

– gerti pakankamai vandens,

– teisingai kvėpuoti grynu oru,

– judėti,

– teisingai maitintis.

Tačiau, net ir darant visa tai, dažnai pastebime, kad keičiant įpročius mums dažnai kažko dar trūksta. Žmonės, kurie apsisprendė mesti rūkyti, dažnai sako: – Mintys apie rūkymą dažnai ateina. Aš tik atsibudau, dar neatsimerkiau, ir man jau norisi.

Todėl, pirma taisyklė, nusprendus pakeisti kažkokį įprotį:

👉🏻1. SUSTABDOME MINTĮ – sakome sau STOP.

Ši taisyklė vadinasi, žodžių ir minčių taisyklė.

“Pagal gamtos dėsnį, mūsų mintys ir jausmai įgauna drąsos ir sustiprėja, jeigu leidžiame jiems pasireikšti. Kaip žodžiai išreiškia mintis, taip mintys seka paskui žodžius.” (E. Vait “Gydymo tarnystė”, 180 psl.)

Jei norite atsisakyti kažkokio blogo įpročio (priklausomybės), tiesiog pasakykite sau “STOP”, aš noriu to atsisakyti; jei norite išugdyti naują įprotį, pasakykite sau “STOP”, aš neišsisukinėsiu. Tegul jūsų smegenys išgirs jūsų ištartus žodžius. Toks minčių ir žodžių įstatymas. Jei garsiai pasakome tai, mes pradedame tuom įsitikinti. Jei vaikui nuolat kartosime, kad jis nevykėlis, jis toks ir išaugs. Būtent todėl Šventasis Raštas persmelktas mintimi – “Aš tave myliu!” Tai amžinos Dievo Meilės istorija. Dievas beveik kieviename puslapyje sako, aš tave myliu. Todėl parašyta: “ Atsidėjęs saugok savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo šaltiniai.” (Patarlės 4:23)

▪ Jeigu tai nepadeda, tada mums reikia PERJUNGTI dominantę, t.y. vyraujančią mintį. Dominantė smegenyse – tai kai esame į kažką labai susikoncentravę. Smegenys negali vienu metu vienodai stipriai mąstyti apie du skirtingus dalykus. Visada apie kažką vieną galvojame stipriau. Pvz., vairuojame automobilį ir kalbamės, ir jei tik atsiranda avarinė situacija, iš karto “pametame” pokalbį, nes avarinė situacija, pavojus mano gyvybei. Todėl dominantė tuoj pat persijungia. Todėl reikia perjungti savo mintis – STOP – aš nusprendžiau mesti rūkyti, STOP – aš nenoriu apie tai gavoti, STOP – aš to nedarysiu. Tai dominantės perjungimo principas.

“Kiekvieną dieną reikia darbuotis prie savo minčių ir nukreipti jas teisinga linkme, kaip kompaso rodyklė nukreipta į šiaurę. Kiekvienas turi sau iškelti tikslą, o po to nukreipti kiekvieną mintį ir veiksmą šiam tikslui pasiekti.” (E. Vait “Protas, charakteris ir asmenybė”)

Jei nusprendėme pakeisti įprotį ar išugdyti naują, reikia pakeisti kompaso kryptį, pasakyti STOP ir persijungti, STOP ir galvoti apie kitką. Tai reikia daryti, kai tik sakote sau STOP, tai įvyksta, mes persijungiame!

👉🏻2. MALDA – tai kitas nuostabus ginklas.

Iš tikro, ne visiems žmonėms padeda STOP, bet jeigu prie šios frazės pridedame labai svarbų žodį – “Viešpatie, STOP”, arba “STOP, Viešpatie, aš nenoriu apie tai galvoti”, tai jau nebe frazė, tai jau malda. Tada gauname aukščiausios galingos jėgos Šaltinį, Kuris gali pakeisti bet kokį įprotį, Kuris gali pakeisti bet kokį gyvenimą, Kuris iš meilės mums nepagailėjo Savo gyvybės. Jis jau davė mums šią jėgą, todėl tiesiog reikia pasakyti: “Viešpatie, aš nenoriu apie tai galvoti”. Jūs pamatysite kaip tai veikia, tiesiog pabandykite.

“Jei mes stengtumėmės savyje nuslopinti nuodėmingas mintis ir jausmus, neleisdami jiems pasireikšti žodžiais ir darbais, šėtonas būtų nugalėtas, nes negalėtų rasti tinkamo gundymo.” (E. Vait “Protas, charakteris ir asmenybė”)

▫ Tiesiog pasakykime: “Viešpatie, STOP, padėk man, aš nenoriu apie tai galvoti.”

Taigi, apibendrinkime:

➡️ Žodžių ir minčių įstatymas – sustabdykite save žodžiais.

➡️ Perjunkite mintis.

➡️ Ir tegul jūsų malda bus kaip pokalbis su Dievu. Tai nuolatinės maldos principas. “Viešpatie, aš nenoriu apie tai galvoti, padėk man sustoti.” Jūs pamatysite, kaip gyvenimas pradės keistis.

👉🏻3. Ir dar labai svarbu – reikia ATKAKLUMO.

Bet kokį įprotį galima pakeisti per 3 savaites, daugiausia per 4. Jei mes kasdien kažką kartojame, po 3-4 savaičių prie to priprantame. Būtent todėl mums reikia atkaklumo. Daug ką žinome: naudinga teisingai maitintis, kvėpuoti, gerti vandenį; bet, kaip parašyta:

“Kai kurių žmonių protas primena antikvarinę parduotuvę.” (E. Vait “Protas, charakteris ir asmenybė”)

Apie viską žinome, bet naudos iš to nėra. Pilna biblioteka, bet naudos neduoda, todėl mums reikia atkaklumo.

“Dažniausiai protas degraduoja dėl to, kad užimtas tik kasdieniais įprastais dalykais, jis nelavinamas, nekviečiamas gilintis į didingas, pakylėtas tiesas, kurios nepajudinamos kaip amžinybė.” (E. Vait “Protas, charakteris ir asmenybė”)

Į šias tiesas reikia gilintis, kad protas būtų ugdomas ir galėtų pasipriešinti mažoms problemoms. Susitelkus prie amžinų tiesų, protas stiprėja ir charakteris vystomas.

👉🏻4. Sekantis ginklas, kuris nugali bet kokį įprotį, – tai DIEVO ŽODIS, Biblija.

“Jei Dievo Žodis nulemtų kiekvieno veiksmus, ir žmogaus protas būtų pavaldus Jo stabdančiajai galiai, tai blogiui, dabar egzistuojančiam žmonių gyvenime, nebeliktų vietos. Tyrinėkite Dievo Žodį, neleiskite jausmams kontroliuoti jus.”

(E. Vait “Protas, charakteris ir asmenybė”)

▫ Neleiskite savo minčiai nueiti iki troškimo, nes troškimas – tai jausmas. Kai mintis atskrenda, ją dar galime nuvyti, bet jei leisime minčiai pavirsti noru, bus daug sudėtingiau. Neleiskime jausmams kontroliuoti, sakykime sau STOP.

“Apmąstykite Kristaus kančias dėl mūsų. Užuot ieškoję priežasčių kaltinti ir smerkti kitus, dėkokite Viešpačiui, kad Jis turi atleidimą. Kristui labai liūdna, kai kritikuojame ir kaltiname, nes tai šėtoniškas darbas.” (E. Vait “Ši diena su Dievu”)

“Protą reikia pažaboti, ir neleisti jam klaidžioti kur papuola.” (E. Vait “Protas, charakteris ir asmenybė”)

“Paskutinė jūsų mintis vakare ir pirmoji mintis ryte turėtų būti apie Tą, Kuriame sutelkta amžinojo gyvenimo viltis.” (E. Vait “Protas, charakteris ir asmenybė”)

▫ Būtent tame sveikatos prasmė – amžinos Dievo Meilės mums istorijoje.

👉🏻5. TIKĖJIMAS – tai, kuom užbaigsime šį straipsnį.

Tikėkite, kad galite pasikeisti❗️ Dievas gali padėti mums pakeisti bet kokį įprotį, įgyti naują įprotį, tapti naujais žmonėmis, kurie supranta, kad smegenys – tai vienintelis organas, kurio pagalba Dangus gali ir nori bendrauti su mumis ir daryti įtaką mūsų gyvenimui‼

Būkite sveiki, keiskitės 🧡

Paruošėme pagal gydytojo psichiatro, narkologo Jurijaus Bondarenko (klinika Angelia, Ukraina) paskaitą/pamokslą.

Nesiteisinkim

Rytais važiuojam iki ežero. Užtrunkam tik apie 30 min. Mankšta, grūdinimasis… Tik jei kokį kartą, du praleidžiu, taip ir norisi aptingti. Juk visada laiko trūksta, tai oras šaltas, tai vėjas pučia… Gerus dalykus reikia planuoti ir branginti!

Kokybiško poilsio link: patarimai, padėsiantys gerai išsimiegoti

Nors visi puikiai žinome, kad kokybiškas miegas yra vienas pagrindinių veiksnių, lemiančių gerą savijautą, tačiau dėl įtempto gyvenimo ritmo dažnas mūsų nustumiame jį į šalį. Papildomos miego valandos iškeičiamos į pramogas su draugais, laiką sau ar viršvalandžius darbe. O kur dar nuolatinis skubėjimas, dideli informacijos kiekiai ir visur lydintis nerimas. Visa tai priveda prie išsiderinusio miego režimo, prabudimų naktimis ar net nemigos. Kad šių problemų išvengtumėte, patarimais, kaip susireguliuoti savo miego ritmą ir pagerinti jo kokybę, dalijasi miego trenerė Agnė Ramanauskė.

👉🏻SVARBIAUSIA – GERA MIEGO HIGIENA

Susidūrus su miego sutrikimais, vienas svarbiausių dalykų yra atrasti problemos šaltinį. Norint naktį išsimiegoti kokybiškai, pirmiausia reikėtų susitvarkyti savo dienotvarkę ir užtikrinti gerą miego higieną.

Dažniausiai nekokybišku miegu imame skųstis tada, kai nesilaikome sveikų dienos ir vakaro įpročių, neskiriame miegui pakankamai laiko, persivalgome prieš pat einant miegoti. Norint užtikrinti gerą miego kokybę, turime palaikyti sveiką dienotvarkę nuo pat tada, kai atsikeliame. Reikėtų reguliariai mankštintis, būti fiziškai aktyviems, praleisti bent 20 minučių lauke, gauti saulės šviesos, nepiktnaudžiauti alkoholiu ir kofeinu bei skirti laiko sau – atsipalaiduoti, pabūti su savo mintimis. Visos šios veiklos užtikrina gerą poilsį nakties metu.

Nuo geros miego higienos neatsiejamas ir elektros prietaisų vengimas – jais neturėtų būti naudojamasi bent valandą iki ėjimo miegoti. Ne ką mažiau svarbu atkreipti dėmesį ir tinkamai paruošti savo miegamąjį – jis turėtų būti tamsus, vėsus, komfortiškas, tylus bei švarus. Taip pat reikėtų laikytis reguliaraus ėjimo miegoti ir atsikėlimo grafiko.

👉🏻OPTIMALI MIEGO TRUKMĖ – nuo 7 iki 9 valandų

Nors dažnai galima išvysti teiginių, kad vieniems užtenka ir 4–5 valandų miego, jog ryte jaustųsi žvalūs, toks trumpas miego laikas gali turėti rimtų pasekmių sveikatai.

Atlikti moksliniai tyrimai ir eksperimentai parodė: kad mūsų kūnas visiškai atsistatytų bei pailsėtų, suaugusiam žmogui kasnakt reikia išmiegoti 7–9 valandas. Trumpesnis miego laikas gali turėti rimtų pasekmių mūsų sveikatai – padidėja rizika susirgti širdies ir kraujagyslių ligomis, diabetu, turėti svorio problemų (tikimybė turėti antsvorio išauga net 70 %), sutrinka atmintis, kankina nerimas bei depresija“.

Tiesa, egzistuoja ir tokių žmonių, kuriems, atrodo, miego visada norisi daugiau, nei nustatyta optimali jo trukmė. Gali būti, kad taip organizmas stengiasi atsigriebti už nuolatinį miego trūkumą, todėl vos gavęs galimybę pailsėti ilgiau, žmogus gali išmiegoti itin daug laiko.

Ilgesnis nei 9 valandų miego poreikis dažnai atsiranda dėl nuolatinio jo trūkumo. Jei reguliariai gauname mažiau miego, nei mums reikia, savaitgaliais norisi „atmiegoti“ prarastas valandas – tuomet galime išmiegoti nors ir 12 valandų. Norint sužinoti, kiek miego jums reikia, rekomenduoju pasirinkti valandų skaičių (pavyzdžiui, 8 val.) ir laikytis šio grafiko 2 savaites. Jei po jų jaučiate, kad vis dar atsikeliate sunkiai, padidinkite miego laiką iki 9 valandų ir stebėkite save. Ir atvirkščiai, jei pradedate atsikelti prieš valandą iki žadintuvo nuskambėjimo, galbūt jums reikia 7–7,5 valandų miego.

👉🏻VAISTAI – TIK PLEISTRAS, UŽMASKUOJANTIS PROBLEMĄ

Susiduriantys su nemiga, dažnai griebiasi vartoti migdomuosius vaistus, mėgina sau padėti melatonino, CBD ar kitais preparatais. Tačiau miego trenerės teigimu, tokie būdai tik užmaskuoja problemą, bet jos nesprendžia.

Pirmiausia reikia laikytis geros miego higienos, peržiūrėti savo įpročius, susitvarkyti dienotvarkę. Atminkite, kad miegui pradedame ruoštis nuo tada, kai atsikeliame, todėl labai svarbu visos veiklos nuo pat prabudimo iki nuėjimo miegoti. Vaistai yra kaip pleistras, kuris nepadeda panaikinti problemos, o tik laikinai ją užmaskuoja. Norint pašalinti problemą, reikia keisti gyvenimo būdą, įpročius. Nemedikamentiniai papildai gali būti veiksmingi gerinant miego kokybę ir neretai juos rekomenduoju, tačiau vartojami vieni patys jie bus mažai naudingi. Norint pasiekti džiuginančių rezultatų, juos būtina derinti su gera miego higiena ir sveikais įpročiais“, – tvirtina A. Ramanauskė.

👉🏻ŽADINTUVO ATIDĖLIOJIMAS NAUDOS NEATNEŠ

Norintiems pagerinti savo miego kokybę, specialistė rekomenduoja atsisakyti ir įpročio atidėlioti žadintuvą. Pasak jos, „snooze“ mygtuko nuspaudimas lemia tai, kad dienos metu vėliau jaučiamės irzlūs ir pavargę.

Nuskambėjus pirmajam žadintuvui pramerkiame akis, išeiname iš miego ciklo, paspaudžiame „snooze“ ir krentame atgal į miegą. Praėjus 5 minutėms, mes esame miego ciklo pradžioje ir vėl būname prabudinami. Tai kartojasi kelis kartus. Taip sau nesuteikiame jokios naudos – tik pasiduodame trumpam malonumui, tačiau kokybiško miego negauname, o žalos padarome net visai dienai. Toks atsibudimas lemia tai, kad jaučiamės pavargę, apduję, irzlūs ir sumažiname kokybiško miego laiką. Jei nuolatos norite spausti „snooze“, turite kelis pasirinkimus – galbūt vertėtų pavėlinti savo žadintuvą arba tiesiog pradėti eiti miegoti kiek anksčiau. Taip gausite daugiau kokybiško miego ir neišderinsite savo vidinio laikrodžio, kadangi toks atsikėlimas su tarpais tik pablogina dienos kokybę ir sukelia papildomą stresą nuo pat pirmos prabudimos akimirkos.

👉🏻PRABUNDANTIEMS NAKTIMIS – speciali miego valdymo technika

Norintys atsigriebti už miego trūkumą nakties metu, dažnai renkasi popiečio miegą. Tai labai naudingas dalykas mūsų sveikatai, tačiau jo trukmė neturėtų viršyti 10–30 minučių, nes kitaip pereisite į giliojo miego ciklą, iš kurio bus labai sunku pabusti ir atsikėlę nesijausite pailsėję. Jei naktį labai mažai miegojote, galite popiečio miegui skirti 90 minučių (visą ciklą) – tuomet tikrai jausitės gerai. Na, ir dar vienas dalykas, kurį reikėtų atsiminti – labai svarbu neatsikelti vėliau kaip 15 valandą popiet.

Dažnai prabundantiems naktimis ir po to ilgai nebegalintiems užmigti specialistė rekomenduoja taikyti miego valdymo techniką.

„Jei nepavyko užmigti per 20 minučių ar pabudote naktį ir nebegalite užmigti – lipkite iš lovos ir pasėdėkite kitame kambaryje. Nedekite ryškių šviesų, pabūkite prieblandoje ir grįžkite į lovą po 15 minučių. Kartokite tol, kol užmigsite. Jei šis nemigos simptomas kankina ilgiau nei 2 mėnesius ir pasikartoja bent 3–4 kartus per savaitę – nedelskite ir kreipkitės į miego specialistą. Kartais užtenka visai nedidelių korekcijų, kad miegas kardinaliai pasikeistų“, – teigia A. Ramanauskė.

Šaltinis: LoveMedia

💛 Ir svarbiausia, ieškokime Ramybės, kurią duoda tik Dievas:

„Mano vaike, neužmiršk mano mokymo, ir tebrangina tavo širdis mano įsakymus, nes jie tau suteiks daug dienų bei gyvenimo metų ir gerovės. Kai gulsiesi miego, nereikės bijoti, kai ilsėsiesi, miegas tau bus saldus.” (Patarlių 3:1, 24)

Įpročių keitimo paslaptis

Gyventi sveikai – tai atsisakyti žalingų įpročių ir pakeisti juos gerais. Kodėl kartais sunku tai padaryti? Pažvelkime į įpročio fiziologiją, žinoma, supaprastintai.

Žmogaus smegenys susideda iš 10 milijardų nervinių ląstelių, vadinamų neuronais. Kiekvienas neuronas jungiasi su tūkstančiais kitų. Jų sąlyčio taškas vadinamas sinapse. Vienoje neurono pusėje yra ataugos, vadinamos dendritais. Jie priima impulsą. Kitoje pusėje – aksonas, per kurį impulsas išeina.

Norėdami perduoti impulsą iš neurono į neuroną, vienas neuronas išskiria cheminę medžiagą – neuromediatorių acetilcholiną (vieną iš labiausiai paplitusių). Dažnai kartojant tą patį veiksmą aksono galas neuromediatorių išsiskyrimo vietoje padidėja, kad padidėtų plotas ir taip paspartėtų impulso perdavimas.

Kuo labiau aksono galas didėja, tuo įprotis tampa stabilesnis. Jei aksono galas nenaudojamas, jis sumažėja, bet neišnyksta.

Įpročio formavimosi pradžioje impulsas eina kaip senas garvežys, juda lėtai, sustoja kiekvienoje stotyje. Stotis – tai nervinė ląstelė, kuri svarsto, perduoti impulsą, ar ne. O kai įprotis jau susiformavęs ir naudojamas nesąmoningai, impulsas tarsi greitasis “ekspres” traukinys, sustojantis tik galutinėje stotyje. Mes negalvojame, veikiame automatiškai.

Apžvelgėme nervų sistemos funkciją, kuri vadinama sužadinimu ir užtvirtina įprotį.

O dabar – apie priešingą nervų sistemos funkciją, kuri gali sustabdyti pirmosios veikimą. Ši funkcija vadinama stabdymu. Šiuo atveju nervų sistema naudoja gama-aminosviesto rūgštį, kaip inervuotos ląstelės sužadinimo inhibitorių (slopintoją). Ir kai stabdymas viršija sužadinimą bent 10 milivoltų, sužadinimas arba sustoja, arba pasikeičia. Tokiu būdu žmogus sugeba kontroliuoti savo veiksmus.

Todėl norint nugalėti žalingus įpročius, būtina stiprinti stabdžių sistemą ir ugdyti gerus įpročius.

Šiuo atžvilgiu įdomu panagrinėti apaštalo Pauliaus liudijimą apie išgyvenimus dėl blogo įpročio jo gyvenime – nuodėmės. Šis pavyzdys parodo smegenų sužadinimo ir stabdymo funkcijų veikimą. “Aš net neišmanau, ką darąs, nes darau ne tai, ko noriu, bet tai, ko nekenčiu.” (Romiečiams 7:15). Savo apmąstymų pabaigoje Paulius, suvokdamas savo nuodėmingą prigimtį, sušunka: “Vargšas aš žmogus! Kas mane išvaduos iš šito mirtingo kūno!” (24 eilutė).

O 25 eilutėje matome geros stabdymo sistemos rezultatą: “Bet dėkui Dievui – per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų!”

Dievo duoti sveikos gyvensenos dėsniai prisideda prie stabdžių sistemos vystymosi ir suteikia reikiamos energijos savikontrolei.

Tačiau reikia žinoti, kad seni sinapsiniai keliai vis dar egzistuoja. Net jei vietoj seno blogo įpročio suformavote daug naudingų, smegenyse susiformavę sustorėję aksonų galai visada pasiruošę atnaujinti savo veiklą. Pagunda grįžti prie ankstesnių veiksmų gali užklupti bet kada. Tokiomis aplinkybėmis atrodo, kad niekas nepasikeitė, ir galite prarasti norą kovoti. Tačiau atminkite: pagunda – tai dar ne nuodėmė. “Ir nė vienas gundomas tenesako: „Aš esu Dievo gundomas“. Dievas negali būti gundomas į pikta ir pats nieko negundo. Kiekvienas yra gundomas, savo geismo pagrobtas ir suviliotas. Paskui įsiliepsnojęs geismas pagimdo nuodėmę, o subrandinta nuodėmė gimdo mirtį.” (Jokūbo laiškas 1:13-15).

❗Bijokite ne pagundos, o pagundos troškimo. Noras būti sugundytu gali akimirksniu palaužti žmogų.

Biblijoje taip pat sakoma: “Jums tekę išmėginimai tėra žmogiški. Dievas ištikimas. Jis neleis jūsų mėginti virš jūsų jėgų, bet su išmėginimu duos ir išeitį, kad galėtumėte atsilaikyti.” (1 Korintiečiams 10:13). Dar kartą mums parodoma, kad pagunda nėra nuodėmė, ji kyla iš žmogaus širdies. Tačiau jei pasirinksime Dievo pusę, pergalė visada bus mūsų.

🧡 Niekada nenusivilkite dėl savo nesėkmių. Žingsnis po žingsnio nuolat silpninkite blogus įpročius ir formuokite gerus. Darykite tai prašydami Dievo paramos ir būkite nugalėtojai!

Šaltinis: 8doktorov.ru

RSS
Follow by Email
YouTube
INSTAGRAM