Kiekvienas daro sprendimą, kuris nulems jo gyvenimą

❕Šios mintys, parašytos prieš 119 metų, vis dar aktualios ir šiandien.

„Kiekvienas turi suprasti ryšį tarp paprasto gyvenimo būdo ir taurių minčių. Tik mes patys galime nuspręsti, kas valdys mūsų gyvenimą – protas ar kūnas. Pats jaunuolis turi pasirinkti, kas formuos jo gyvenimą; taigi jam žūtbūt turėtų būti išaiškinta, su kokiomis jėgomis teks susidurti ir kokios įtakos formuos jo charakterį bei likimą.

Svaigalų vartojimas yra priešas, kurio turėtų saugotis kiekvienas. Sparčiai tarpstanti ši blogybė turėtų paskatinti pakilti į kovą su ja kiekvieną, kuris myli žmoniją. Mokyklose ugdoma blaivybė yra žingsnis teisinga linkme. Šito turėtų būti mokoma kiekvienoje mokykloje ir kiekvienuose namuose. Vaikai ir jaunimas turėtų suprasti, jog tabakas, alkoholis ir kiti panašūs nuodai žudo kūną, aptemdo protą ir žadina sielos aistras. Jiems turi būti aišku, kad nė vienas, kuris svaiginasi, ilgai nesidžiaugs savo fizinių, protinių ir dorovinių gebėjimų pilnatve.

Tačiau, kad išsiaiškintume nesusilaikymo priežastis, mes turime žvelgti ne vien į girtavimą ir rūkymą. Į netinkamą gyvenimo būdą gali pastūmėti dykinėjimas, tikslo nebuvimas, blogi draugai.”

Šaltinis: E.Vait „Ugdymas“ (knyga parašyta 1903 metais)

👉🏻“Kiekvienas varžybų dalyvis nuo visko susilaiko; jie taip daro, norėdami gauti vystantį vainiką, o mes – nevystantį.” (1 Korintiečiams 9:25)

KVIEČIU įsigilinti ir apmąstyti šias mintis:

▫️Sveikatos apsaugai faktiškai skiriama per mažai dėmesio.

▫️Kur kas LENGVIAU UŽBĖGTI UŽ AKIŲ negaliai negu žinoti, kaip ją gydyti.

▫️Kiekvieno žmogaus asmeniška pareiga jo paties ir žmonijos labui – žinoti sveiko gyvenimo taisykles ir sąmoningai jų laikytis.

▫️Visi turi SUSIPAŽINTI SU nuostabiausiu iš visų organizmų – ŽMOGAUS KŪNU.

▫️Kad visi organai sveikai veiktų, derėtų suprasti įvairių organų funkcijas ir priklausomybę nuo vienas kito.

▫️Žmonės turėtų tyrinėti proto įtaką kūnui ir kūno – protui bei dėsnius, kurie juos valdo.

(Elena Vait „Gydymo tarnystė” 81 psl.)

Linkiu mums visiems su džiaugsmu ir atsakomybe imtis šio svarbaus organizmo pažinimo darbo ❤.

Ne kartą jau esu pastebėjusi savo gyvenime – jei išsiaiškinu, gerai suprantu ir apmąstau, lengviau priimti sprendimus keistis. Jau rytoj suteiksim galimybę tai pradėti įgyvendinti praktiškai 😉.

Tingumo ir nesaikingumo pavojai

Šie žodžiai, parašyti prieš 140 metų, lygiai taip pat aktualūs ir šiandien.

„Sveikata gali būti įgyta teisingais gyvenimo įpročiais, ir tai duoda geras, netgi labai geras palūkanas. Tačiau šį kapitalą, vertingesnį už bet kokius banko indėlius, galima prarasti  dėl nesaikingumo mityboje ar nejudraus gyvenimo būdo, kai organizme dėl mankštos trūkumo prasideda užsistovėjimo procesai. Būtina nugalėti tingumą ir atsisakyti numylėtų silpnybių.”

Šaltinis: E. Vait, „Liudijimai bažnyčiai“, 4 tomas, 408 orig. psl., 1880 m.

DIEVO ŠLOVEI

Gyvename mes tik vieną kartą, todėl kiekvienam reikėtų paklausti savęs: „Kaip geriausiai galėčiau panaudoti savo jėgas, kad duočiau daugiausiai naudos? Ką galiu nuveikti, kad visa tai būtų Dievo šlovei ir artimųjų gerovei?“ Juk gyvenimas tik tada įgyja vertę, kai jis atiduotas šiam tikslui.

Vystymasis ir augimas yra svarbiausia mūsų pareiga Dievui ir artimiesiems. Kiekvieną Kūrėjo mums duotą talentą mums būtina tobulinti, kad galėtume atnešti kuo daugiau gėrio – tiek, kiek tiktai mums įmanoma. Todėl fizinės ir protinės sveikatos atstatymui skirtas laikas bus panaudotas tinkamiausiai. Neturėtumėm pakenkti nė vienai savo organizmo funkcijai. Jei tik leisim sau šį aplaidumą, kentėsim nuo pasekmių.

Šaltinis: E.Vait „Krikščioniškas susivaldymas ir biblijinė higiena“ 41 – 42 orig. psl.

RSS
Follow by Email