Šaltinis: E. Vait „Gydymo tarnystė”, 47-48 psl.

Apsisaugant nuo BLOGIO, proto užėmimas GĖRIU yra vertingesnis už nesuskaičiuojamus įstatymo apribojimus ir drausmę.

(E. Vait „Krikščionių namai” 495, 1 orig. psl.)

(E. Vait ” Protas, charakteris, asmenybė”, 417-418 orig. psl.)