Mintys formuoja charakterį

„…Nes kaip jis galvoja savo širdyje, toks jis ir yra.” (Patarlių 23:7)

Iš daugelio minčių formuojasi neužrašyta visos dienos istorija. Visos jos susijusios su mūsų charakterio formavimu. Mintis reikia kruopščiai stebėti, nes net viena netyra mintis palieka gilų pėdsaką mūsų sieloje. Viena ydinga mintis sukuria dalelę ydos mūsų sąmonėje. Jei visos mintys tyros ir šventos, tada mes, brangindami jas, tampame geresni. Jų dėka pagreitėja mūsų dvasinis pulsas, sutvirtėja mūsų pasiruošimas geriems darbams. Ir kaip vienas lietaus lašas, drėkinantis žemę, paruošia kelią kitam lašui, taip ir viena gera mintis paruošia kelią kitai gėrai minčiai.

(E. Vait „Protas, charakteris, asmenybė” 72 skyrius, 655 orig. psl.)

O Dievo meilė pasireiškė mums tuo, jog Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį Sūnų, kad mes gyventume per jį. (1 Jono 4:9)