Atneša namams ramybę…

NEMEILĖS MĮSLĖ


Mes meilės kaip vandens nemokame branginti.

Ir tik tada, kai lieka vos keli lašai,

mėginame nemeilės mįslę, paslaptį įminti –

galbūt neatsargiai pats meilės indą tu nešei?..


Gal trūko tiek nedaug –

tik įsiklausymo, draugystės ar šypsnio šilumos,

kad meilė liktų mylimuos namuos?..


(2006 birželis)

Romualda Adomaitytė-Chabarina

„Draugystė – tai dirva, kurioje sudygsta meilės sėklos. Jei norite mylėti ir būti mylimi, pirmiausia turite užmegzti draugystę… Daugelis šeimų neiširo tik draugystės galios dėka. Draugystę galima užmegzti; viskas, ko jums reikia, tai paprasčiausiai surasti bendrą pagrindą, bendrus interesus, dalykus, kuriuos galite daryti drauge. Du žmonės vėl gali tapti draugais ir atnaujinti savo santykius. Kai stiprėja draugystė, neišvengiamai stiprėja ir meilės jausmas.“ (Adamas Džaksonas)

Šaltinis: Romualdos Adomaitytės-Chabarinos knyga „Nesipykit, keliaujantys paukščiai“

MAMAI

MAMYTEI

O, Mamyte! Žiūrėk, kokios gėlės pražydo!
Visos, visos gražiausios tik Tau!
Ir paukšteliai sučiulbo, pragydo –
Tau, brangioji Mamyte, tai Tau!

O ir aš – tas spalvotas, mažutis žiedelis –
ašarėlė Tavųjų gerųjų akių –
vis glaudžiuosi prie Tavo geriausios širdelės...
Kaip aš myliu Tave ir sveikatos Tau nuolat linkiu!

Spindulėliais šiandieną saulutė paglosto
Tau švelniausias rankas, vien tik Tau!
Kiek naktų nesudėjai nė bluosto
auginai Tu mane – tie žiedai vien tik Tau!

O ir aš – tas spalvotas, mažutis žiedelis –
ašarėlė Tavųjų gerųjų akių –
vis glaudžiuosi prie Tavo geriausios širdelės...
Kaip aš myliu Tave ir sveikatos Tau nuolat linkiu!

(2005)

Romualda Adomaitytė-Chabarina

„Sunku pasakyti, Mama, kaip gera būdavo žinoti, kad Tu visada šalia ir padėsi išsipildyti mano svajonėms. Tavo dėka išmokau į gyvenimą žvelgti su šypsena.“

Bredlis Trevoras Greivas

MAMYTĖS MEILĖS SPINDULIAI

Kai viskas virsdavo naktim ir sumaištim,
buvai man, Mama, tikruma.
Buvai takelis man viltin,
žinojau – meldžiasi Mama...

Kai tolimu ėjau keliu,
lydėjo jausmas, jog Mama
yra lyg ta šlaite uolos briauna,
kur įsikibt galiu.

Mamytės meilės spinduliai,
šviesa akių – gerų, ramių
pasieks mane net ir tada, kai už kalnų
Jos saulė nusileis...

(2007 10 09)

Romualda Adomaitytė-Chabarina

Šaltinis: Romualdos Adomaitytės-Chabarinos knyga „Nesipykit, keliaujantys paukščiai“

Visas brangias, mielas MAMAS sveikiname su Motinos diena 💞

Meilė skatina sveikatą…

„Linksma širdis – geras vaistas, o niūri dvasia džiovina kaulus.“ (Patarlių 17, 22)

Gydant ligonį nederėtų žiūrėti pro pirštus į minčių poveikio efektą. Tinkamo mąstymo poveikis geriausiai padės kovoti su liga.

(E. Vait „Gydymo tarnystė“, 171 psl.)

Proto ir kūno ryšys labai glaudus…

„Daugel ligų, kuriomis suserga žmonės, yra prislėgtumo padarinys. Širdgėla, susirūpinimas, apmaudas, sąžinės graužatis, kaltės jausmas, nepasitikėjimas – visa tai pamažu palaužia gyvybines galias, sukelia sveikatos pašlijimą ir mirtį.“

(E. Vait „Gydymo tarnystė“, 171 psl.)

Žmogų susargdina slogios mintys…

„Tarp dvasios ir fizinio kūno egzistuoja glaudus ryšys… Dvasios ramybė yra būtina gydymo procesui… Aš tikiu, kad mano tikėjimas suartina mane su Jėzumi, kuris rodė ligoniams tiek daug meilės ir užuojautos. Aš įsitikinęs, kad Dievas žino mano išgyvenimus tuomet, kai mane pagydo vaistai ir tuomet, kai lieku neišgydytas nuo ligos… Aš tikiu, kad, nuoširdžiai priėmus Evangeliją, ji gali pasitarnauti gydant ligas…

Nė vienas iš mūsų trokštamų dalykų – nei garbė, nei turtas, nei šlovė ar prestižas – negali išgydyti sugniuždytos širdies, nepajėgia suteikti sielai ramybės ar išgydyti ligų. Tačiau asmeniškai suvokta ir patirta Dievo meilė gali gydančiu prisilietimu pasiekti kiekvieną kūno vietą.

Žinodami, kad esame Dievo priimti, kad mums atleista ir kad esame mylimi, galime išsivaduoti iš kaltės ir širdgėlos jausmų, atsikratyti nerimo ir baimės, kurie griauna mūsų gyvenimą ir sukelia ligas. Aš tikiu, kad šios naštos gali būti nuimtos, kai ateiname pas Jėzų ir susipažįstame su Juo asmeniškai.

Labai dažnai ligos atsiranda dėl netinkamo gyvenimo būdo. Žmonės yra įsipainioję į įpročių pinkles, ir tie netinkami įpročiai gali sužlugdyti jų sveikatą. Galbūt mes patys buvome jų vergai, o gal vis dar su jais kovojame ir dabar… Geroji naujiena apie Jėzų yra ta, kad Jis gali suteikti jums jėgų nugalėti. Jis gali būti tas tiltas, kuriuo į jūsų gyvenimą ateis permainos.”

Alanas Hodžis

Šaltinis: Romualdos Adomaitytės-Chabarinos knyga „Nesipykit, keliaujantys paukščiai“

Laimė glūdi mumyse, o ne…

PRIKRITO...

„Viešpatie, Tu buvai mūsų užuovėja... Mokyk mus skaičiuoti savo dienas, kad įgytume išmintingą širdį." (Biblija, Psalmė 90, 1.12)

Prikrito į širdį gražiausių pavasarių kregždžių čirškimo

ir žydinčios meilės medaus.

Prikrito ir metų šviesos, ir... kartėlio likimo,

ir auksinio rudens palaimingo lietaus.


Prikrito į širdį gerumo čiobrelių ir mėtų

ir artimųjų brangios šilumos.

Eini (gal skrendi tarsi šilko sparnais siuvinėtais?) –

laiminga nuo tos Dangaus dovanos...


Prikrito... ir prilašnojo...

Širdis kupina už tą turtą Dievui dėkoja...


(2006 sausis)

Romualda Adomaitytė-Chabarina

Šaltinis: Romualdos Adomaitytės-Chabarinos knyga „Nesipykit, keliaujantys paukščiai“

Linkiu laimės ir dėkingumo kupinos dienos 🥰.

RSS
Follow by Email
YouTube
INSTAGRAM