(E. Vait „Gydymo tarnystė”, 70 psl.)

„Kristus yra tikroji medicinos mokslo galva.

Kaip gydytojų Vadas, Jis yra šalia kiekvieno dievobaimingo specialisto, kuris stengiasi palengvinti žmonių kančias.

Gydytojas, naudodamas gamtos priemones fizinei negaliai pašalinti, turi nukreipti savo pacientus į Tą, kuris gali išgydyti ir sielos, ir kūno negalavimus.

Ten, kur gydytojas gali tik pagelbėti, Kristus išgydo visiškai.

Gydytojai stengiasi dalyvauti natūraliame gydomajame procese, o Kristus pats yra Gydytojas.

Gydytojas siekia išsaugoti gyvybę, o Kristus duoda gyvybę.”

(E. Vait „Gydymo tarnystė”, 68 psl.)