Neišsigąski…

NEIŠSIGĄSKI

Neišsigąski durų užtrenktų 
(ar net užtrenkiamų prieš nosį), 
piktų, kerštingų žvilgsnių ir nugarų, tau atsuktų, 
– galbūt dabar skaudu, nesupranti, 
bus metas, tu suprasi, sužinosi, 
kad visa tai ir daugel, rodos, dar painių dalykų 
be Dievo valios neįvyko!
        
Ir kliūtį Viešpats siuntė tavo labui, 
palaima, kuri, atrodo, pavėlavo, 
apylanka keliavo pas tave, 
kad laiko maldai, ištvermei suteiktų, 
kad sustiprėjęs viską kelyje įveiktum. 
Todėl neišsigąski durų užtrenktų, 
piktų, kerštingų žvilgsnių ir nugarų, tau atsuktų!

▫️
2006 05 10
Romualda Adomaitytė-Chabarina

„Vis dėlto VIEŠPATS delsia, norėdamas parodyti jums malonę... Palaiminti visi, kurie pasitikėdami Jo laukia!" (Biblija, Izaijo 30, 18)

Šaltinis: Romualdos Adomaitytės-Chabarinos knyga „Nesipykit, keliaujantys paukščiai“

Tepripildo mūsų širdis viltis, tikėjimas ir meilė 💛🧡.

Dėkingumas – visų vertybių motina

HIMNĄ NAUJĄ

Per mišką čiulbantį einu, čia kvepia samanos ir smilgos,
ir mano nuostabios vaikystės dienos – palaimingos, ilgos,
prisiminimų kvapios žolės ir čiobreliai, ir rožiniai varpeliai...
        ▫️
Matau kankorėžį ne vieną –
ir tą, kurs pirmas sužeidė jaunystės dieną,
ir tą, kuriam manęs sužeist neleido Viešpaties ranka...
        ▫️
Dangaus palaimų krūmas dega netolies –
ir jį dėkingas mano žvilgsnis nuolankiai palies...
        ▫️
O kur takelis nuvingiuoja,
tenai dėkinga patikliai žingsniuoju,
žinau, Kuo įtikėjau,
Kas veda išmintingai, Kas mano Atpirkėjas.
        ▫️
O pušys! Pušys Naujosios žemės aromatą skleidžia,
ir saulės spinduliai su šokinėjančiais šešėliais žaidžia.
Einu kvapiu mišku, o rodos, per gyvenimą keliauju,
ir dėkingumo kupina širdis Kūrėjui himną sueiliuoja naują.

2005 07 02

Romualda Adomaitytė-Chabarina

Šaltinis: Romualdos Adomaitytės-Chabarinos knyga „Nesipykit, keliaujantys paukščiai“

Linkiu jums gražios, dėkingumo kupinos dienos 💛🧡.

RSS
Follow by Email
YouTube
INSTAGRAM