Ar turi viltį?

Ką jums asmeniškai reiškia šis PAŽADAS? Suteikia ramybę ar daugiau klausimų?

„Jei esame suaugę su Jo mirties paveikslu, tai būsime suaugę ir su prisikėlimo [panašybe]. Mes žinome, jog mūsų senasis „aš“ yra nukryžiuotas kartu su Juo, kad būtų sunaikintas nuodėmės kūnas ir kad daugiau nebevergautume nuodėmei. Juk kas miręs, tas išvaduotas iš nuodėmės. Jeigu esame mirę su Kristumi, tikime ir gyvensią su Juo. Mes žinome, kad prikeltas iš numirusių Kristus daugiau nebemiršta; mirtis Jam nebeturi galios. Kad Jis numirė, tai numirė nuodėmei kartą visiems laikams, o kad gyvena – gyvena Dievui. Taip ir jūs laikykite save mirusiais nuodėmei, o gyvais Dievui Kristuje Jėzuje.„ (Romiečiams‬ ‭6‬, 5‬-‭11‬)

Neišsigąski…

NEIŠSIGĄSKI

Neišsigąski durų užtrenktų 
(ar net užtrenkiamų prieš nosį), 
piktų, kerštingų žvilgsnių ir nugarų, tau atsuktų, 
– galbūt dabar skaudu, nesupranti, 
bus metas, tu suprasi, sužinosi, 
kad visa tai ir daugel, rodos, dar painių dalykų 
be Dievo valios neįvyko!
               
Ir kliūtį Viešpats siuntė tavo labui, 
palaima, kuri, atrodo, pavėlavo, 
apylanka keliavo pas tave, 
kad laiko maldai, ištvermei suteiktų, 
kad sustiprėjęs viską kelyje įveiktum. 
Todėl neišsigąski durų užtrenktų, 
piktų, kerštingų žvilgsnių ir nugarų, tau atsuktų!

▫️
2006 05 10
Romualda Adomaitytė-Chabarina

„Vis dėlto VIEŠPATS delsia, norėdamas parodyti jums malonę... Palaiminti visi, kurie pasitikėdami Jo laukia!" (Biblija, Izaijo 30, 18)

Šaltinis: Romualdos Adomaitytės-Chabarinos knyga „Nesipykit, keliaujantys paukščiai“

Tepripildo mūsų širdis viltis, tikėjimas ir meilė 💛🧡.

RSS
Follow by Email
YouTube
INSTAGRAM