Nuo ko pradėti metančiam rūkyti

Tai, kad rūkymas yra priklausomybė, seniai ne paslaptis. O štai kaip mesti rūkyti kartą visiems laikams, žino nedaugelis. Apie tai pasakoja gydytojas narkologas Jurijus Bondarenko.

Priklausomybė nuo nikotino gana didelė. Britų medikai ją tapatina su priklausomybe nuo heroino. Ko reikia, norint atsikratyti šio blogo įpročio. Pateikiu kelis paprastus patarimus. Šie patarimai tinka ir kitoms cheminėms ir necheminėms priklausomybėms: nuo alkoholio, azartinių lošimų ir kt.

👉🏻1. PIRMOS CIGARETĖS TAISYKLĖ

Atsikėlę ryte, pirmosios cigaretės surūkymo laiką atidėkite bent pusvalandžiui, paskui valandai, iki pietų, iki vakaro. Taip išmoksite būti kantrus. Jei nesurūkysite pirmosios, nerūkykite ir antrosios, tik nereikia gudrauti: „Pirmąją praleisiu ir iš karto rūkysiu antrąją“. Jeigu staiga vėl surūkėte tą pirmąją cigaretę, taikykite tą pačią taisyklę antrajai.

Taip jūs ženkliai sumažinsite surūkomų per dieną cigarečių skaičių, o jūsų vidinis, vadinamasis nikotino monstras pradės badauti, kentėti, tada galėsite taikyti antrąją taisyklę.

👉🏻2. PALAIKYKITE “PROTO GAIVUMĄ”

Smegenys kontroliuoja norą rūkyti. Jos kenčia nuo susilaikymo, bet jas galima išmokyti kovoti. Ir štai kaip – išmokite teisingai kvėpuoti:

✔️ Yra kvėpavimo principas, kurį reikia taikyti, kai nori rūkyti.

Tai kvėpavimas pagal 4 – 4 – 6 sistemą:

4 sekundės – įkvėpimas,

4 sekundės – pauzė,

6 sekundės – lėtas iškvėpimas.

Su kiekvienu noru rūkyti reikia atlikti 10-15 tokių įkvėpimų. Faktiškai jūs darote kvėpavimo pertrauką, t. y. nesurūkę cigaretės, raminate smegenis giliai kvėpuodami.

✔️ Kitas supaprastintas kvėpavimo būdas yra 3 – 7.

3 sekundės – įkvėpimas,

7 sekundės – lėtas iškvėpimas.

Ir taip iki 30 kartų.

👉🏻3. IŠGERKITE STIKLINĘ VANDENS

Jeigu jus užklupo stiprus noras rūkyti, prieš rūkymą būtinai išgerkite stiklinę paprasto negazuoto švaraus vandens. Į tualetą teks eiti dažniau, bet patikėkite, tai nekenkia sveikatai, kaip cigaretės.

Šios trys taisyklės SUSTIPRINS smegenis.

👉🏻4. VAIKŠČIOKITE bent 30 minučių KASDIEN.

Dar padeda plaukimas, nuolat be sustojimo, vidutiniu tempu. Plaukimas ar vaikščiojimas suteiks jums tokį laimės hormonų lygį, kuris pakeis jums cigaretes. Taip atpratimo laikotarpį išgyvensite daug lengviau.

👉🏻5. „ STOP! VIEŠPATIE, AŠ NENORIU RŪKYTI IR APIE TAI NEGALVOSIU!“ – sakykite tai kiekvieną kartą, kai užsinorėsite rūkyti arba galvosite, kad norėtumėte. Tai pati svarbiausia PASLAPTIS.

„Tad jei Sūnus jus išvaduos, tai būsite iš tiesų laisvi.” (Jono 8:36)

„Jeigu išpažįstame savo nuodėmes, Jis ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo visų nedorybių.” (1 Jono 1:9)

Dievas pasiruošęs išklausyti ir atsakyti į nuoširdžius prašymus.

🧡 Sėkmės jums išsilaisvinant iš šios priklausomybės!

Straipsnis parengtas pagal gydytojo Jurijaus Bondarenko programą.

Šaltinis: 8doktorov.ru

Kokią didžiausią dovaną esi gavęs?

Viena didžiausių Dievo mums duotų dovanų – tai PASIRINKIMAS!

Kasdien, daugel kartų per dieną pasinaudojame pasirinkimo galia. Tačiau viena yra turėti pasirinkimo laisvę, o kita – žinoti, ką su ja daryti.

Pasirinkimas – tai gebėjimas naudotis valios galia.

Viskas, ką mes darome, yra mūsų apsisprendimo vaisius. Mes dažnai daug ką darome nesąmoningai, bet negalime išvengti apsisprendimų vykdymo. Netgi sprendimas nieko nedaryti yra sprendimas.

Apsisprendimas numatytas mūsų smegenyse. Galimybę rinktis mums suteikia priekinė smegenų skiltis. Ji sudaro:

▫ 3,5% katės smegenų,

▫ 7% šuns,

▫ 17% šimpanzės,

▫ 33-38% žmogaus smegenų.

Tai vieta, kurioje vyksta mūsų sprendimai, samprotavimai, socialinės normos, ilgalaikiai planavimai, visa, kas prisideda prie sveikų, gyvenimą gerinančių pasirinkimų.

‼️ Noriu jus pakviesti į “SVEIKATOS KŪRIMO” programos SUSITIKIMUS.

Jų metu aptarsime kaip pasirinkimai gali paveikti įvairias mūsų gyvenimo sritis:

👉🏻Fizinę savijautą (tai poilsio kokybė, judėjimo džiaugsmas, valgymo įpročiai…),

👉🏻Emocinę būklę,

👉🏻Santykius su aplinkiniais,

👉🏻Sugebėjimą jaustis laimingu (dėkingas požiūris į gyvenimą, tikslo turėjimas).

“Sveikatos kūrimo” programa – tai mažiausiai 8 susitikimai. Priklausomai nuo poreikių gali trukti ir ilgiau.

Jei jauti poreikį pagerinti savo sveikatą, santykius, ar emocinę būklę, prisijunk.

Visi norintys rašykite komentaruose – NORIU.

Aptarsime tinkamiausią laiką susitikimams.

Gal žinote, kam iš jūsų draugų ar artimųjų šie susitikimai gali būtų aktualūs? Pasidalinkite su jais šiuo kvietimu. Dėkoju 🥰

Lauksiu Jūsų atsiliepimų 🧡

Mylėti nepriklausomai nuo jausmų

Ar tai įmanoma? Pažvelkime kaip MEILĖ apibūdinta Biblijoje:

“Ir jei išdalyčiau vargšams visa, ką turiu, jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, nieko nelaimėčiau. Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji nesielgia netinkamai, neiško sau naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji visa pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria” (1 Korintiečiams 13:3-7).

Joks kitas reiškinys pasaulyje nesukelia tiek išankstinių nuomonių ir klaidingų vertinimų kaip meilė. Daugelis žmonių mano, kad meilė – tai šilti jausmai kitam žmogui, o jei nepatiriate gerų jausmų, palankumo ar užuojautos, tai jūs nemylite. Bet tai yra žmogiškosios, o ne krikščioniškos meilės apibūdinimas.

Kikščioniška meilė – ne paprasti jausmai. Tai sąmoningas požiūris į Dievą, savanoriškas apsisprendimas paklusti ir Jam tarnauti. Mylėti reiškia naudoti Dievo laisvos valios dovaną: kalbėti ar veikti kito žmogaus labui, nepaisant patiriamų jausmų. Tyra ir šventa meilė yra ne tik jausmas, bet ir principas. Didžiausias Dievo įsakymas nesako: “Turi pajausti meilę”, o “Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela, visomis jėgomis ir visu protu, o savo artimą, kaip save patį” (Luko 10:27). Mums reikia pasirinkti protu mylėti Dievą ir savo artimą.

Daugelis su sunkumais kovojančių krikščionių, rimtai susirūpinę tuo, ką jie jaučia Dievui. Daugelis patenka į neviltį ir nusivylimą; jiems atrodo, kad jie niekada nepatyrė tokio jausmų gilumo, kokį, jų nuomone, tikras krikščionis turėtų patirti Dievo atžvilgiu. Jie visą laiką patiria kaltės naštą, dėl to, kad nejaučia savyje ypatingos šilumos ir meilės Dievui.

Nors Dievas, kurio nematome, kartais gali atrodyti svetimas ir tolimas, vis tik galime jį mylėti labiau už bet ką kitą, pasirinkdami tai, kas Jam patinka, ir veikdami pagal savo vidinius įsitikinimus, nepriklausomai nuo jausmų. Tas pats Dieviškasis principas galioja ir žmonių santykiams. Mes galime savo prote tvirtai nuspręsti mylėti net tuos, kuriems nejaučiame nė menkiausios simpatijos, o tada išreikšti savo meilę žodžiais ir veiksmais, nepaisant savo jausmų. Tai yra Dieviškoji meilė. Ji žmonėms nesuprantama. Tai vadinama pamaldumo (dievotumo) paslaptimi. Kad ir kaip žmogus stengtųsi, be Dievo jis negalės jos sukurti savo širdyje. Ir vis dėlto, nepaisant to, Jėzus drąsiai mokė savo pasekėjus: “Mylėkite savo priešus”. Jo paliepimas užtikrina, kad galime mylėti net tuos, kuriems jautėme neapykantą. Jis suteiks mums jėgų su meile elgtis su visais žmonėmis taip, kaip Jis Pats elgiasi.

🧡 Kokia neįkainojama dovana! Štai kas yra MEILĖ! Meilė visoje savo pilnatvėje. Meilė, išlaisvinta iš nepastovių jausmų vergystės. Tai lobis, kurį gali turėti visi Dievo vaikai.

Autorius: Duglas Kuper

Šaltinis: 8doktorov.ru

Kiekvienas daro sprendimą, kuris nulems jo gyvenimą

❕Šios mintys, parašytos prieš 119 metų, vis dar aktualios ir šiandien.

„Kiekvienas turi suprasti ryšį tarp paprasto gyvenimo būdo ir taurių minčių. Tik mes patys galime nuspręsti, kas valdys mūsų gyvenimą – protas ar kūnas. Pats jaunuolis turi pasirinkti, kas formuos jo gyvenimą; taigi jam žūtbūt turėtų būti išaiškinta, su kokiomis jėgomis teks susidurti ir kokios įtakos formuos jo charakterį bei likimą.

Svaigalų vartojimas yra priešas, kurio turėtų saugotis kiekvienas. Sparčiai tarpstanti ši blogybė turėtų paskatinti pakilti į kovą su ja kiekvieną, kuris myli žmoniją. Mokyklose ugdoma blaivybė yra žingsnis teisinga linkme. Šito turėtų būti mokoma kiekvienoje mokykloje ir kiekvienuose namuose. Vaikai ir jaunimas turėtų suprasti, jog tabakas, alkoholis ir kiti panašūs nuodai žudo kūną, aptemdo protą ir žadina sielos aistras. Jiems turi būti aišku, kad nė vienas, kuris svaiginasi, ilgai nesidžiaugs savo fizinių, protinių ir dorovinių gebėjimų pilnatve.

Tačiau, kad išsiaiškintume nesusilaikymo priežastis, mes turime žvelgti ne vien į girtavimą ir rūkymą. Į netinkamą gyvenimo būdą gali pastūmėti dykinėjimas, tikslo nebuvimas, blogi draugai.”

Šaltinis: E.Vait „Ugdymas“ (knyga parašyta 1903 metais)

👉🏻“Kiekvienas varžybų dalyvis nuo visko susilaiko; jie taip daro, norėdami gauti vystantį vainiką, o mes – nevystantį.” (1 Korintiečiams 9:25)