Laimė glūdi mumyse, o ne…

PRIKRITO...

„Viešpatie, Tu buvai mūsų užuovėja... Mokyk mus skaičiuoti savo dienas, kad įgytume išmintingą širdį." (Biblija, Psalmė 90, 1.12)

Prikrito į širdį gražiausių pavasarių kregždžių čirškimo

ir žydinčios meilės medaus.

Prikrito ir metų šviesos, ir... kartėlio likimo,

ir auksinio rudens palaimingo lietaus.


Prikrito į širdį gerumo čiobrelių ir mėtų

ir artimųjų brangios šilumos.

Eini (gal skrendi tarsi šilko sparnais siuvinėtais?) –

laiminga nuo tos Dangaus dovanos...


Prikrito... ir prilašnojo...

Širdis kupina už tą turtą Dievui dėkoja...


(2006 sausis)

Romualda Adomaitytė-Chabarina

Šaltinis: Romualdos Adomaitytės-Chabarinos knyga „Nesipykit, keliaujantys paukščiai“

Linkiu laimės ir dėkingumo kupinos dienos 🥰.

Dėkingumas – visų vertybių motina

HIMNĄ NAUJĄ

Per mišką čiulbantį einu, čia kvepia samanos ir smilgos,
ir mano nuostabios vaikystės dienos – palaimingos, ilgos,
prisiminimų kvapios žolės ir čiobreliai, ir rožiniai varpeliai...
        ▫️
Matau kankorėžį ne vieną –
ir tą, kurs pirmas sužeidė jaunystės dieną,
ir tą, kuriam manęs sužeist neleido Viešpaties ranka...
        ▫️
Dangaus palaimų krūmas dega netolies –
ir jį dėkingas mano žvilgsnis nuolankiai palies...
        ▫️
O kur takelis nuvingiuoja,
tenai dėkinga patikliai žingsniuoju,
žinau, Kuo įtikėjau,
Kas veda išmintingai, Kas mano Atpirkėjas.
        ▫️
O pušys! Pušys Naujosios žemės aromatą skleidžia,
ir saulės spinduliai su šokinėjančiais šešėliais žaidžia.
Einu kvapiu mišku, o rodos, per gyvenimą keliauju,
ir dėkingumo kupina širdis Kūrėjui himną sueiliuoja naują.

2005 07 02

Romualda Adomaitytė-Chabarina

Šaltinis: Romualdos Adomaitytės-Chabarinos knyga „Nesipykit, keliaujantys paukščiai“

Linkiu jums gražios, dėkingumo kupinos dienos 💛🧡.

RSS
Follow by Email
YouTube
INSTAGRAM