Gudrus žmogus nuvokia pavojų ir vengia jo …

Gudrus žmogus nuvokia pavojų ir vengia jo, o neišmanėliai žengia priekin ir nudega nagus. (Patarlių 27:12)

Linkime jums išminties, renkantis tai kas priklauso nuo mūsų. Prisiminkite kasdien pabūti gryname ore, saulutėje, nuotaikingai pajudėti, rinktis naudingą maistą, o svarbiausia – nepasiduoti baimei, nerimui, rūpesčiams. Dievas pasiruošęs mus išklausyti ir mums padėti:

Nagi visi, kurie trokštate, ateikite prie vandens! Net jei neturite pinigų, ateikite, pirkite duonos ir valgykite! … be pinigų ir be kainos! Kodėl mokate pinigus už tai, kas nėra duona, ir atiduodate uždarbį už tai, kas nepasotina? Paklausykite manęs, ir valgysite tai, kas gera, gardžiuositės skanėstais. Ateikite pas mane ir rūpestingai klausykitės, kad turėtumėte gyvenimą. (Izaijo 55:1-3)

Linkime jums kasdien rasti laiko pažinti Dievą ir mūsų Gelbėtoją Jėzų Kristų, tyrinėjant Šventą Raštą, ragaujant Jo Meilę, kad rastumėte tikrą ramybę ir laisvę.

Tie, kurie laukia VIEŠPATIES, įgaus naujų jėgų

Kai jus užgriūna rūpesčiai ar išbandymai, tenka daryti pasirinkimus, tegul jus stiprina ir įkvepia šis Dievo pažadas iš Izaijo 40:30-31.

Net jaunuoliai pavargsta ir pailsta, jauni vyrai krinta išsekę. Bet tie, kurie laukia VIEŠPATIES, įgaus naujų jėgų. Jie pakils ant sparnų kaip ereliai, bėgs ir nepavargs, eis ir nepails.

Nuo bet kokio pikto kelio susilaikau, nes klausau Tavo žodžio. Kokie saldūs man yra Tavo žodžiai, saldesni mano burnai už medų. Tavo žodis yra žibintas mano kojai ir šviesa mano takui. (Psalmių 119:101, 103, 105)

Vaikščiokime Dievo žodžio šviesoje ir Jis mus lydės savo meile ir globa.

Jis sukūrė žemę savo jėga…

Jis sukūrė žemę savo jėga, savo išmintimi padėjo pasaulio pamatą ir savo supratimu ištiesė dangus. Jo balso klauso vandenys danguose, Jis pakelia garus nuo žemės pakraščių. Jis siunčia žaibus su lietumi, paleidžia vėją iš savo sandėlių. (Jeremijo 10,12)

Šie žodžiai apie Dievą, kuris nuolatos rūpinasi savo kūrinija, mumis ir tavimi.  Neabejotina, grynas oras – tai Jo dovana.  Dievas duoda jėgą ir energiją viskam kas gyva, pripildydamas žemę paprastu stebuklu – švariu ir šviežiu oru. Kodėl gi pilnai nepanaudoti šios dangiškos dovanos!